Monday 1 February 2016

Surah 16 (1~10).

An-Nahl, dari ayat 1~10;  


1. Sesungguhnya akan datang urusan Allah, lantaran itu, janganlah kamu minta lekaskan dia. Maha suci ia !  dan maha tinggi ia dari apa yang mereka sekutukan !.

2. Ia turunkan melaikat dengan membawa wahyu, dari perintahnya, atas siapa yang sukai dari hamba-hambanya, iaitu hendaklah kamu ancam, bahawa tidak ada Tuhan, melainkan aku, lantaran itu, berbaktilah kepada ku.

3. Ia telah jadikan langit-langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi ia dari apa yang mereka sekutukan !.

4. Ia jadikan manusia dari mani, tetapi tiba-tiba ia jadi pembantah yang terang.

5. Dan binatang-binatang ternak itu ia jadikan bagi kamu, padanya ada kehangatan dan manfaat-manfaat, dan daripadanya lah kamu makan.

6. Dan bagi kamu, padanya ada kecantikan tetakala kamu kembalikan dan tetakala kamu keluarkan.

7. Dan mereka bawa beban-beban  kamu kesatu negeri yang kamu tidak boleh sampai kepadanya melainkan dengan menyusahkan diri, sesungguhnya Tuhan kamu pencinta, penyayang.

8. Dan ia jadikan kuda dan bagral dan keldai untuk kamu tunggang mereka dan sebagai perhiasan, dan ia jadikan apa yang kamu tidak tahu.

9. Dan atas tanggungan Allah lah hal menunjukkan jalan, dan diantaranya ada yang bengkok, tetapi jika  ia mahu, nescaya ia pimpin kamu sekelian.

10. Ialah yang turunkan air dari langit bagi kamu, yang daripada nya ada minuman, dan daripada nya lah jadi pohon-pohon yang padanya kamu boleh mengembala.Following Twitter,
[] https://twitter.com/PidatoKnajid/status/694078981163786240.

Surah 15 (1~99)

15. Khatam Surah Al-Aijr (1~10) 
15. Khatam Surah Al-Aijr (11~20)
15. Khatam Surah Al-Aijr (21~30)
15. Khatam Surah Al-Aijr (31~40)
15. Khatam Surah Al-Aijr (41~50)
15. Khatam Surah Al-Aijr (51~60)
15. Khatam Surah Al-Aijr (61~70)
15. Khatam Surah Al-Aijr (71~80)
15. Khatam Surah Al-Aijr (81~90)
 

15. Khatam Surah Al-Aijr (91-99).
Sumber,
[] https://sites.google.com/site/pidatoknajid/2/1
Following Twitter,
[] https://twitter.com/PidatoKnajid/status/694076552850460672.

Monday 16 June 2014

MyEmail


elken2.knajid@yahoo.com
elken2.knajid@yahoo.com


                                                 FIFA 2014
.

.
Search Engine Submission - AddMe